Vieraskynä

Kestävä kaupunki ja osaamisen tarpeet

”Yhteiskunta on täysin urbanisoitunut” väitti ranskalainen yhteiskuntateoreetikko Henri Lefebvre vuonna 1970. Tällä provokatiivisella väitteellä hän tarkoitti, että kaupunki hallitsee lonkeroillaan pian koko maapalloa. Nyt, lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin, kaupungistumisesta on kasvanut globaalisti teollistumistakin suurempi muutosvoima. Neil Brennerin ja kaupunkitutkimuksen päivilläkin puhuneen Christian Schmidin mukaan planeettamme urbaanit lonkerot ovat kasvaneet jo avaruuteen – joka täyttyy kasvavassa määrin avaruusromusta. Maapallon kaupungistuminen uhkaa ympäristön ja ihmiskunnan hyvinvointia, mutta samaan aikaan se tarjoaa myös mahdollisuuden ongelmien ratkaisemiseen. Kaupunkimaisen yhteiskunnan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat ratkaistaan ensisijaisesti kaupungeissa.

 

Kaupungistuminen näkyy Intiassa
Kaupungistuminen on nopeaa Intiassa. Kuvassa vasemmalla näkyy Jaipurin uuden metron rakentaminen, mutta rinnalla elävät myös perinteiset liikkumismuodot. Antti Wallin, Jaipur heinäkuu 2013.

Suuret kaupungit jatkavat kasvuaan. Niissä tehdään valtaosa uusista keksinnöistä ja talouskasvusta. Samanaikaisesti tuotetaan suunnattomasti jätettä ja kasvihuonepäästöjä. Teknologinen kehitys ja älykkäät ratkaisut auttavat osaltaan säästämään resursseja sekä vähentämään päästöjä. Kaupunkien kestävä kehitys on luonteeltaan kuitenkin niin monimutkainen asia, että sitä ei voida ratkaista vain teknisillä keksinnöillä. Tarvitsemme myös ohjaavaa ja oikeudenmukaista politiikkaa, taloudellisia kannustimia sekä ennen kaikkea kansalaisia muutoksen taakse.

Yhdistyneiden Kansakuntien käynnistämä Habitat III ja Euroopan Unionin lanseeraama Urban Agenda pyrkivät osaltaan korostamaan kaupunkien yhteiskunnallista painoarvoa. Kaupunkien poliittisen merkityksen lisääntyminen kuuluu myös Suomen julkisessa keskustelussa. Tampere ei ole poikkeus. Kestävä kaupunki kaipaa sekä turvallista kasvua että rohkeita kokeiluita. Kaupunkikehityksen parissa työskenteleviltä ihmisiltä vaaditaan entistä enemmän laaja-alaista ymmärrystä kaupungin toiminnasta, mutta yhtä lailla konkreettista osaamista ongelmien ratkaisemiseksi. Tulevaisuuden kannalta kestävien ratkaisujen etsimiseen tarvitaan ennakkoluulotonta tieteenalojen rajojen ylittämistä.

Tampere3 etsii eväitä kestävän kaupunkikehittämisen tähtäävään opetukseen

Tampereella on jo pitkään tehty monipuolista ja poikkitieteellistä kaupunkitutkimusta. Osana Tampere3-uudistusta asiaan on kohdistettu enemmän huomioita myös opetuksen näkökulmasta. Olemme järjestäneet kolme työpajaa, joissa olemme pohtineet opetusta kestävän kaupunkikehittämisen näkökulmasta. Monessa oppiaineessa tarkastellaan samoja teemoja eri näkökulmista, minkä vuoksi olemme nyt hahmotelleet opetuksen järjestämistä ilmiöpohjaisten teemojen alle. Esimerkiksi liikennettä voidaan tarkastella tekniikan, talouden ja politiikan näkökulmista.

 

Uutta Tampere3-tutkinto-ohjelmaa suunnittelemassa
Kestävän kaupunkikehityksen kanditutkintoa suunniteltiin 29.5.2018. Tampereen yliopiston vararehtori, Harri Melin, avasi työpajan. Kuva: Antti Wallin.

Valmistuneiden työelämäkyselyt taas paljastavat, että tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään entistä enemmän laaja-alaista, muidenkin osaajien työn ymmärrystä. Tällä hetkellä olemme hahmotelleet uutta kestävän kaupunkikehittämisen kanditutkintoa, jossa kohtaisivat sekä tekninen että yhteiskuntatieteellinen osaaminen. Tarkoituksemme on sovittaa yhteen osaamistavoitteita niin, että uudet kandit voisivat halutessaan jatkaa useampaan maisteriohjelmaan Tampereella ja muualla.

Pyrimme saamaan ehdotuksen uuden tutkinnon perustamisesta konsistorin asialistalle syykuussa. Jos kestävän kaupunkikehittämisen kanditutkinnolle näytetään vihreää valoa, jatkamme syksyllä uuden tutkinnon osaamistavoitteiden ja sisältöjen suunnittelua. Tavoitteemme on toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi vuoden 2020 tammikuussa.

 

Kansikuva: Jukka Heinovirta 

 

Kirjallisuus

Lefebvre, Henri (2003 [1970]). Urban Revolution (kääntänyt Bononno, Robert). University of Minnesota Press, Minneapolis.

Brenner, Neil (toim.) (2014). Implosions / Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization. Jovis, Berlin.

 

Lue lisää:

Kaupungit eivät pärjää digitaalisessa alustataloudessa

Miksi sotkea riskienhallinta-ajattelua ja sosiaalipolitiikkaa?


Antti Wallin Antti Wallin

Kestävä kaupunkikehitys –kandidaatintutkinnon suunnittelukoordinaattori (TaY) ja kaupunkitutkija.

Mika Tukiainen Mika Tukiainen

Kestävä kaupunkikehitys –kandidaatintutkinnon suunnittelukoordinaattori (TTY) ja yliopisto-opettaja


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *