Tiedekunta somessa

Johtamiskorkeakoulun opiskelijoita

 

Johtamisen ja talouden tiedekunta Facebookissa

 

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Johtajuussymposium

Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry.

 

Master’s Degree Programme in Leadership for Change

Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management

 

Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä

Wastebusters Finland

 

Johtamisen ja talouden tiedekunta Twitterissä

 

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry.

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

 

Agile Dwellers – Ketterä kaupunki -tutkimushanke

ALL-YOUTH -nuorisotutkimushanke

BEMINE – kaupungistumisen dynamiikkaa ja kaupunkisuunnittelua tutkiva hanke

Biodiversity Offsetting Game – biodiversiteetin kompensaatioon ja sen pelillistämiseen pureutuva monitieteellinen hanke

CONTRE – poliittista luottamusta tutkiva hanke

EL-TRAN – resurssitehokkaan sähköjärjestelmän poliittista toteuttamista tutkiva konsortio

EMBA Tampere – johtamiskoulutuksen tuoteperhe

MULTI-ACT – kansainvälinen terveystieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta tutkiva hanke

PALO – kansalaisosallistumista ja pitkäjänteistä päätöksentekoa tutkiva hanke

Tampereen JOKO – johtamiskoulutusohjelma

Transcultural TRUST – yksintulleiden alaikäisten maahanmuuttajanuorten kokemuksiin ja palveluihin pureutuva tutkimushanke

Wastebusters Finland – Ruokahävikin vähentämiseen tähtäävä tutkimushanke

 

Aimo Ryynänen, julkisoikeuden emeritusprofessori, jonka asiantuntemusalueena erityisesti kunnallisoikeus

Aino Tiihonen, politiikan tutkimuksen väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueina erityisesti vaalit ja luokka-aseman ja äänestyskäyttäytymisen yhteys

Aki Luoto, politiikan tutkimuksen väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena erityisesti populaarimusiikin poliittisuus

Anna Heikkinen, tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueina erityisesti kestävä kehitys ja ympäristöasiat liiketoiminnassa

Anna-Kaisa Ikonen, työelämäprofessori

Anna-Kaisa Kuusisto, ympäristön ja alueiden politiikan yliopistonlehtori ja poliittisen maantieteen dosentti, jonka asiantuntemusalueena muun muassa yksintulleiden pakolaislasten palvelut

Anni Jäntti, kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa tulevaisuuden kunnat ja hallintouudistukset

Anni Kangas, kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa Suomen ja Venäjän suhteet sekä globaalit kaupungit

Antti Talonen, vakuutustieteen väitöskirjatutkija

Ari-Elmeri Hyvönen, hallintotieteiden tutkijatohtori

Eija Vinnari, julkisen talousjohtamisen professori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa kestävyys ja vastuullisuus

Elina Kestilä-Kekkonen, valtio-opin dosentti, jonka asiantuntemusalueina erityisesti poliittinen luottamus, vaalit sekä poliittiset arvot ja asenteet

Elina Mäkinen, yrityksen johtamisen tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa innovaatiot ja tieto-organisaatiot

Elina Närvänen, markkinoinnin yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueena muun muassa kuluttajakäyttäytyminen ja ruokahävikki

Elina Todorov, julkisoikeuden väitöskirjatutkija, jonka asinatuntemusalueena erityisesti paperittomuus

Emma Lehtinen, julkisoikeuden väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena muun muassa EU-lainsäädäntö ja ihmisoikeudet

Erkki-Jussi Nylén, ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena erityisesti kiertotalous Suomessa

Hanna Putkonen, julkisoikeuden väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena erityisesti deference-oppi

Hannes Peltonen, kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa pragmatismi, ilmastonmuutos ja kansainvälinen etiikka

Hannu Saarijärvi, varadekaani, palvelujen ja kaupan professori

Harri Laihonen, kunnallistalouden tutkimusjohtaja, jonka asiantuntemisalueina erityisesti tietojohtaminen, suorituskyky ja mittaaminen

Helena Leino, ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueena muun muassa vuorovaikutteinen maankäytönsuunnittelu

Heta Heiskanen, julkisoikeuden väitöskirjatutkija ja ALL-YOUTH -hankkeen tutkija, jonka asiantuntemusalueena muun muassa perus- ja ihmisoikeudet

Hiski Haukkala, kansainvälisen politiikan apulaisprofessori

Iina Sankala, tutkija Bemine-tutkimushankkeessa

Ilari Karppi, aluetieteen yliopistonlehtori, asiantuntemusalueena muun muassa alueiden kehittäminen

Jaana-Piia Mäkiniemi, työhyvinvoinnin tutkija

James Riding, hallintotieteiden tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueena muun muassa alueelliset konfliktit ja geopoliittinen muisti

Janne Ruohonen, yritysjuridiikan yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueina erityisesti yhtiöoikeus, tilintarkastusoikeus ja kuntayhtiöt

Jarna Kulmala, vakuutustieteen tohtoriopiskelija ja yliopisto-opettaja

Jonne Parkkinen, kunnallispolitiikan väitöskirjatutkija

Josefina Sipinen, politiikan tutkimuksen väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueina erityisesti maahanmuuttaneiden sosiaaliset verkostot ja politiikkaan kiinnittyminen sekä ehdokasasettelu kuntavaaleissa

Juha Peltomaa, ympäristöpolitiikan tutkija, jonka asiantuntemusalueena muun muassa kestävä kaupunkikehittäminen

Jukka Viljanen, julkisoikeuden professori, jonka asiantuntemusalueena muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimus

Julia Bethwaite, väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueina muun muassa kulttuuridiplomatia ja taiteen rooli kansainvälisissä suhteissa

Jussi Kivistö, korkeakouluhallinnon professori, jonka asiantuntemusalueina erityisesti korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus

Kaisa Herne, valtio-opin professori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa päätöksenteko ja poliittinen käyttäytyminen

Kirsi Heikkilä-Tammi, työhyvinvoinnin tutkimuksen tutkimusjohtaja

Kristiina Honko, julkisoikeuden väitöskirjatutkija

Kristiina Korjonen, Transcultural TRUST -hankkeen tutkija

Lotta-Maria Sinervo, julkisen talousjohtamisen yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueena muun muassa kuntien talousjohtaminen

Malla Mattila, yrityksen johtamisen tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa innovaatioverkostot ja ruokahävikki

Mari Pienimäki, hallintotieteiden tutkijatohtori

Markku Sotarauta, aluetieteen professori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa kaupunkien ja alueiden kehittäminen ja innovaatiojärjestelmät

Markus Vinnari, hallintotieteiden tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa kestävä ruoka ja ekologinen taloustiede

Matti Sommarberg, johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani

Mikko Joronen, akatemiatutkija, jonka asiantuntemusalueena muun muassa poliittinen maantiede Lähi-Idässä

Mikko Kyrönviita, hallintotieteiden väitöskirjatutkija ja Agile Dwellers -tutkimushankkeen koordinaattori

Niina Meriläinen, hallintotieteiden tutkijatohtori, joka työskentelee muun muassa ALL-YOUTH -tutkimushankkeessa

Nina V. Nygren, ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa luonnonsuojelu ja maankäytön konfliktit

Paula Rossi, hallintotieteen yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueina muun muassa konfliktit ja johtajuus

Pauli Rautiainen, julkisoikeuden apulaisprofessori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa perus- ja ihmisoikeudet

Riitta-Liisa Larjovuori, työhyvinvoinnin tutkimuksen ohjelmajohtaja

Salla Ahola, työhyvinvoinnin tutkija

Sanna Tuurnas, kunta- ja aluejohtamisen tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueina muun muassa hyvinvointivaltio ja kansalaisyhteiskunta

Saanareetta Virikko, kunnallisoikeuden väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena erityisesti kunnanjohtajan luottamuspula oikeudellisena ilmiönä

Sirpa Virta, hallintotieteen professori, jonka asiantuntemusalueena erityisesti turvallisuushallinto

Sonja Lahtinen, markkinoinnin väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena erityisesti vastuullinen kuluttaminen ja brändit

Tapio Juntunen, kansainvälisen politiikan väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueina muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan historia sekä ydinasepolitiikka

Teea Kortetmäki, hallintotieteiden tutkijatohtori, jonka asiantuntemusalueena muun muassa ympäristöpoliittinen teoria

Tomi Rajala, hallintotieteiden tutkija, jonka asiantuntemusalueena muun muassa talousinformaation valvonta ja tarkastus

Virve Valtonen, julkisoikeuden väitöskirjatutkija, jonka asiantuntemusalueena erityisesti kurinpito perusopetuksessa

Zsuzsa Millei, hallintotieteiden tutkija

 

Johtamiskorkeakoulu blogeissa

 

Bemine Blog – kaupunkien dynamiikkaa ja kaupunkisuunnittelua tutkivan yhteistyöhankkeen blogi

Business2Nature – Kaupunkiluontoa ja sidosryhmäarvonluontia tutkivan hankkeen blogi

Conflict Stories – tohtoriopiskelija Paula Rossin blogi konflikteista työnteon kontekstissa

Cross-Border International Relations – suomalais-venäläisen Cross-Border International Relations kaksoistutkinto-ohjelman blogi

EDUneighbours – Suomen ja Venäjän naapurisuhteita tutkivan suomalais-venäläisen hankkeen blogi

Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta (KOREHA) – yksilöiden kriisinkestokykyä ja turvallisuusympäristöä tarkastelevan tutkimushankkeen blogi

Leadership for Change Blog – Leadership for Change maisteriohjelman blogi

Making Spaces of Justice Across the East-West Divide – maahanmuuttoa ja seksuaalisuuden poliittisuutta tutkivan hankkeen blogi

Mainoskatkolla.com – markkinoinnin opintosuunnan blogi

Pathways to Political Trust – poliittista luottamusta tutkivan hankkeen blogi

Pluralist World Order – kansainvälisen politiikan monenkeskeisen yhteistyön paikallisiin haasteisiin pureutuvan tutkimushankkeen blogi

Soteralli – sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosta eri alojen tutkijoiden näkökulmasta pohtiva blogi

Tietovirta – tutkimusjohtaja Harri Laihosen tietojohtamista käsittelevä blogi

Wastebusters Finland – ruokahävikin ehkäisemistä ja vähentämistö tutkivan Wastebusters-hankkeen blogi

 

Päivitämme sivua ja pyrimme pitämään sen ajantasaisena. Jos kuitenkin huomaat listoissa puutteita tai virheitä, laitathan sähköpostia blogin ylläpitäjälle osoitteeseen maria.kasdaglis (at) uta.fi